Tuesday, 30 September 2014

Pastoralist; Pastoral Farming

Kalau mengikut definisi nya adalah penternak. Iaitu petani yang lebih fokus dalam usaha untuk membiak haiwan (livestock). Tak kira lah, lembu, kambing, kuda, biri-biri, ayam dan sebagainya (ikan mungkin tak dikira). Petani yang fokus kepada usaha ternak, atau penternak inilah yang dipanggil pastoralist.

Pastoralist bukan golongan nomad. Tidak berpindah-randah. Menggunakan sumber setempat dengan cermat dan mengolah keadaan sekitar supaya sesuai dengan operasi yang dijalankan.

Bagi operasi yang dijalankan di atas kawasan yang kecil. Secara fizikalnya, pemodalan yang lebih intensif diperlukan untuk menghasilkan pengeluaran yang setimpal dari segi ekonominya. Bagi operasi di kawasan sederhana dan besar, keperluan modal mungkin tidak setinggi contoh yang terdahulu disebabkan kelebihan yang ada pada keluasan. Ini sangat benar, bila mana kita bandingkan perusahaan secara full intensive, semi intensive dan extensive. Lagi besar kawasan, lagi rendah keperluan modal (wang, tenaga, sumber asli dsb.)

Perusahaan pastoralist secara intensif sudah banyak dibukukan dan rahsia kejayaan perusahaan sebegini bukan lagi suatu rahsia kerana semuanya telah diterjemahkan di dalam tulisan dan boleh dijadikan panduan dan diamalkan oleh mereka yang berminat. Walaubagaimanapun perusahan pastoralist secara semi intensif dan ekstensif tak banyak yang didokumentasikan. Jadi, peratusan perusahaan yang berjaya juga tak dapat dipastikan dengan tepat. Ini kerana perusahaan pastoral secara semi intensif dan ekstensif ini amat bergantung kepada persekitaran dan tiada dua persekitaran yang sama pada realitinya. Dengan kata lain, perusahaan pastoral secara semi intensif dan ekstensif adalah sangat unik. Jika tersilap olahan terhadap pembolehubah maka peratusan kegagalan adalah amat tinggi.

Mengikut lurah ekonomi secara norma juga, bila sesuatu perusahaan itu memakan modal yang tinggi peluang kejayaan yang akan dikecapi juga tinggi dan bernilai besar. High risk, high return. Jika sesuatu perusahaan itu memerlukan modal yang minima maka pulangan atau nilai keuntungan juga hanya akan setanding dengan modal yang dikeluarkan.

Cabaran: mengusahakan pertanian pastoral dengan input rendah sama ada secara semi intensif atau ekstensif dengan pulangan yang setanding dengan perusahaan pastoral secara intensif-penuh.

Operasi aku tergolong di dalam usahatani secara semi intensif dan menjurus ke arah ekstensif. Modal yang diperlukan adalah minimal. Aku setuju apabila modal adalah kecil, keberhasilan juga hanya akan setanding dengan tahap modal yang dikeluarkan. Aku membandingkan perusahaan lembu fidlot dahulu, modalnya amat besar, very capital intensive, tapi pulangannya juga besar, ibarat menabung setiap hari dengan not kertas bukan syiling. But of course we already knew that the bubble has popped and the cattle industry in this country is no longer an attractive one. Aku mencabar diri sendiri dan golongan pastoralists yang lain supaya terlibat dalam aktiviti pastoral secara semi intensif dan ekstensif tetapi pada masa yang sama membawa balik pulangan yang lumayan setanding dengan sistem intensif. Salah satu caranya ialah dengan mendidik pengguna bahawa ternakan kita adalah lebih ber-premium daripada binatang tidak bertuan yang dimport masuk dari negara benua. Priority #1. Consumer education is the key.

Salam hormat!!

No comments:

Post a Comment